Everything tag:http://rusf.mihanblog.com 2020-09-19T09:58:33+01:00 mihanblog.com آیا امکان سفر در زمان از نظر علمی وجود دارد؟ 2017-11-22T20:46:04+01:00 2017-11-22T20:46:04+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/281 rez usf به گزارش جی پلاس، مواردی از این دست بسیار هستند و همین نشان می‌دهد که انسان‌ها ذاتاً به سفر در زمان علاقه دارند. سفر در زمان با نرخ فعلی گذر زمان امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، برای آن‌که بتوانید در زمان سفر کنید، نباید گذر تک تک ثانیه‌ها را احساس کنید. بر اساس فرضیه‌ها، برای آن‌که بتوانید در زمان سفر کنید، باید نسبت به نرخ فعلی گذر زمان یکی از سه حالت زیر را داشته باشید:سریع‌تر از نرخ فعلی گذر زمان حرکت کنید: با انجام این‌کار، می‌توانید به آینده‌ سفر کنید درحالی‌که در سن فعلی خود هستید.آهسته‌ت

به گزارش جی پلاس، مواردی از این دست بسیار هستند و همین نشان می‌دهد که انسان‌ها ذاتاً به سفر در زمان علاقه دارند. سفر در زمان با نرخ فعلی گذر زمان امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، برای آن‌که بتوانید در زمان سفر کنید، نباید گذر تک تک ثانیه‌ها را احساس کنید. بر اساس فرضیه‌ها، برای آن‌که بتوانید در زمان سفر کنید، باید نسبت به نرخ فعلی گذر زمان یکی از سه حالت زیر را داشته باشید:

  • سریع‌تر از نرخ فعلی گذر زمان حرکت کنید: با انجام این‌کار، می‌توانید به آینده‌ سفر کنید درحالی‌که در سن فعلی خود هستید.
  • آهسته‌تر از نرخ فعلی گذر زمان حرکت کنید: در این صورت شما می‌توانید در یک بازه زمانی مشخص، نسبت به دیگر افراد کارهای بیشتری انجام دهید.
  • آن‌قدر آهسته حرکت کنید که زمان برای شما منفی شود: با انجام این‌ کار، شما به گذشته سفر می‌کنید و شاید بتوانید با انجام کارهایی در گذشته، در وضعیت موجود تغییر ایجاد کنید.

سفر در زمان در حالت‌هایی که گفته شد، بسیار علمی-تخیلی است؛ اما این بدان معنا نیست که رد پای علم را نتوان در آن‌ها یافت. سفر در زمان، یکی از مواردی است که علم می‌تواند آن را تأیید کند؛ اما شما نمی‌توانید با سفر در زمان تغییری در زندگی فعلی یا آینده خود ایجاد کنید. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از سفر در زمان برای انجام تغییراتی در زندگی استفاده کرد و سرنوشت را به کنترل درآورد؟

]]>
Coming soon 2017-01-28T21:39:58+01:00 2017-01-28T21:39:58+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/277 rez usf ]]> ماه من غصه چرا ؟ 2015-08-25T20:36:29+01:00 2015-08-25T20:36:29+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/274 rez usf ماه من غصه چرا ؟؟؟آسمان را بنگر،که هنوز، بعد صدها شب و روزمثل آن روز نخست، گرم و آبی و پر از مهر به ما می خنددیا زمینی را که،دلش از سردی شبهای خزان نه شکست و نه گرفتبلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشیدو در آغاز بهار، دشتی از یاس سپید، زیر پاهامان ریختتا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست


ماه من غصه چرا ؟؟؟
آسمان را بنگر،
که هنوز، بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست، گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد
یا زمینی را که،
دلش از سردی شبهای خزان نه شکست و نه گرفت
بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید
و در آغاز بهار، دشتی از یاس سپید، زیر پاهامان ریخت
تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست

]]>
123 2015-06-15T13:46:06+01:00 2015-06-15T13:46:06+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/272 rez usf The program is at your disposal, the camera is intelligent and obedient. The program is at your disposal, the camera is intelligent and obedient. ]]> game 2014-07-12T12:44:51+01:00 2014-07-12T12:44:51+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/244 rez usf ]]> داستان کوهنورد 2014-06-28T15:07:30+01:00 2014-06-28T15:07:30+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/241 rez usf داستان درباره یک کوهنورد است که می خواست از بلندترین کوه ها بالا برود او پس از سال ها آماده سازی، ماجراجویی خود را آغاز کرد ولی از آنجا که افتخار این کار را فقط برای خود می خواست، تصمیم گرفت تنها از کوه بالا برود.او سفرش را زمانی آغاز کرد که هوا رفته رفته رو به تاریکی میرفت ولی قهرمان ما به جای آنکه چادر بزند و شب را زیر چادر به شب برساند، به صعودش ادامه داد تا این که هوا کاملاٌ تاریک شد.به جز تاریکی هیچ چیز دیده نمیشد سیاهی شب همه جا را پوشانده بود و مرد نمیتوان

داستان درباره یک کوهنورد است که می خواست از بلندترین کوه ها بالا برود او پس از سال ها آماده سازی، ماجراجویی خود را آغاز کرد ولی از آنجا که افتخار این کار را فقط برای خود می خواست، تصمیم گرفت تنها از کوه بالا برود.
او سفرش را زمانی آغاز کرد که هوا رفته رفته رو به تاریکی میرفت ولی قهرمان ما به جای آنکه چادر بزند و شب را زیر چادر به شب برساند، به صعودش ادامه داد تا این که هوا کاملاٌ تاریک شد.
به جز تاریکی هیچ چیز دیده نمیشد سیاهی شب همه جا را پوشانده بود و مرد نمیتوانست چیزی ببیند حتی ماه وستاره ها پشت انبوهی از ابر پنهان شده بودند .پ کوهنورد همانطور که داشت بالا میرفت، در حالی که چیزی به فتح قله نمانده بود، ناگهان پایش لیز خورد و با سرعت هر چه تمامتر سقوط کرد..
سقوط همچنان ادامه داشت و او در آن لحظات سرشار از هراس، تمامی خاطرات خوب و بد زندگیاش را به یاد میآورد. داشت فکر میکرد چقدر به مرگ نزدیک شده است که ناگهان احساس کرد طناب به دور کمرش حلقه خورده و وسط زمین و هوا مانده است.
حلقه شدن طناب به دور بدنش مانع از سقوط کاملش شده بود. در آن لحظات سنگین سکوت، چارهای نداشت جز اینکه فریاد بزند:
"
خدایا کمکم کن”. ناگهان صدایی از دل آسمان پاسخ داد از من چه میخواهی ؟ - نجاتم بده.
-
واقعاٌ فکر میکنی میتوانم نجاتت دهم.
-
البته تو تنها کسی هستی که میتوانی مرا نجات دهی.
-
پس آن طناب دور کمرت را ببر
برای یک لحظه سکوت عمیقی همه جا را فرا گرفت و مرد تصمیم گرفت با تمام توان به طناب بچسبد و آن را رها نکند.
روز بعد، گروه نجات آمدند و جسد منجمد شده یک کوهنورد را پیدا کردند که طنابی به دور کمرش حلقه شده بود در حالیکه تنها یک متر با زمین فاصله داشت!!
]]>
از رسول گرامی اسلام : 2014-06-28T15:02:26+01:00 2014-06-28T15:02:26+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/239 rez usf از رسول گرامی اسلام : من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم:1- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند)2- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند)3- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند)4- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند)5- بچه ها هم آباد می کنند و هم خراب می کنند.(وابستگی ندارند) از رسول گرامی اسلام :

من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم:

1- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند)

2- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند)

3- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند)

4- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند)

5- بچه ها هم آباد می کنند و هم خراب می کنند.(وابستگی ندارند)

]]>
یه تست روانشناسی 2014-06-28T14:54:28+01:00 2014-06-28T14:54:28+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/238 rez usf ۱- فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید,کدام قسمت ازصورت او هستید؟ الف : چین وچروک ب : لکه ج : خال زیبایی د : کک ومک ت :لبخند ۲- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟ الف : شباهنگ ب : جغد ج : عقاب د : فلامینگو ت : پنگوئن ۳- کدام یک ازآلات موسیقی را دوست دارید؟ الف: پیانو ب : ویلون ج : سازدهنی د : گیتار ت : دف ۴- کدام یک ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟ الف : اخباروبرنامه های مستند ب : فیلم های درام وزندگی نامه ج : هیجانی وپلیسی د : عشقی وماجرایی ت : کمدی وکارتون ۵- کدام یک ازبازی ه ۱- فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید,کدام قسمت ازصورت او هستید؟

الف : چین وچروک
ب : لکه
ج : خال زیبایی
د : کک ومک
ت :لبخند

۲- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟

الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامینگو
ت : پنگوئن

۳- کدام یک ازآلات موسیقی را دوست دارید؟

الف: پیانو
ب : ویلون
ج : سازدهنی
د : گیتار
ت : دف
۴- کدام یک ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟
الف : اخباروبرنامه های مستند
ب : فیلم های درام وزندگی نامه
ج : هیجانی وپلیسی
د : عشقی وماجرایی
ت : کمدی وکارتون
۵- کدام یک ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟
الف : هیچ کدام , من ازشهربازی متنفرم
ب : قطاریا قایق
ج : نمایش واجرای کمدی
د : چرخ وفلک ووسایلی که سریع می چرخند
ت :ترن های هوایی سریع السیر
۶- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟
الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخی مواقع
د: معمولا
ت: همیشه
۷- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عکس العملی نشان می دهید؟
الف : عصبانی می‌شوید
ب: ناراحت می‌شوید
ج : برایتان جالب است
د: تلافی می‌کنید
ت :چندین برابرتلافی می‌کنید
۸- اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطورمی‌کند چیست؟
الف : کارویا تحصیل
ب: مشکلات زندگی
ج : صبحانه
د : روزی که درپیش دارید
ت : کاری که تا شب انجام خواهید داد
۹- درزندگیتان چه شعاری دارید؟
الف :وقت طلاست
ب: سحرخیزباش تا کامروا باشی
ج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند
د : زندگی کن وبه دیگران هم اجازه زندگی کردن بده
ت : بی خیال باش , هرچه بادا باد
۱۰- آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟
الف : اصلا
ب: تعداد کمی ازحیوانات
ج : برخی ازحیوانات
د: بیشترحیوانات
ت : تمام حیوانات
۱۱- شما لبخند می‌زنید؟
الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهی اوقات
د :اغلب
ت : آنقدرزیاد که برخی فکرمی کنند دیوانه هستم
۱۲- نظردیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟
الف : بی رحم
ب : سرد وبی احساس
ج :زیبا
د : دوست داشتنی
ت : خوشگذران
۱۳- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟
الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهی
د :اغلب
ت : حداکثرتا جایی که امکان دارد
۱۴- شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان کنید؟
الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهی
د : بله
ت : البته ,تا جایی که امکان دارد به خودتان می‌رسید

۱۵- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟

الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می‌کنم
ب : همیشه برنامه ریزی می‌کنم
ج : بستگی به روزهفته دارد
د :درصورت امکان اجازه می‌دهم که خودش پیش آید
ت:همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی می‌کنم


حال امتیازات کنارگزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.
گزینه الف۱ امتیار, گزینه ب ۲امتیاز , گزینه ج ۳ امتیاز, گزینه د ۴ امتیاز, گزینه ت ۵ امتیازدارد سپس امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن های زیرمقایسه کنید.

اگرامتیازشما بین ۱تا ۲۰باشد :
بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید ..مردم شما را به خاطرپشتکارتان ,ازجان ودل مایه گذاشتنتان وموفقیت هایتان تقدیرمی کنند.اهداف مشخصی دارید وفکرتان برکارتان متمرکزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستید .احساستان را به سختی ابرازمی کنید .یکی ازمهمترین نگرانی های شما این است که چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است .اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید که هدفی تعیین کنید وبه آن برسید.بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریک بین می‌نگرید .احساس می‌کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.
مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنکند .خونسرد باشید واززندگیتان لذت ببرید .کارهایی انجام دهید که ازآنها لذت می برید .با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شکوفا می شود .سعی کنید که بیشتربخندید وبا دیگران درتماس باشید.

اگرامتیازشما بین ۲۱تا ۵۴ باشد :

بدین معنی است شما یک گل رزهستید .کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید .حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوک لذت می‌برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستید .دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بادید واقع بینانه می‌نگرید .آگاهید که زندگی ازخوبی ها وبدی ها تشکیل شده است .قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های که دارید امتحان کنید .سخت کوش هستید وبه اهدافتان پایبندید .دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد مشکلترین مساله درزندگیتان یکنواخت بودن مسایل است .یکنواختی درهرمساله ای شما را آزارمی‌دهد وباعث کسل شدن روحیه شما می‌شود .
به شما پیشنهاد می‌گردد که افق دیدتان را وسیع ترکنید .مسایل جدیدی را تجربه وکشف کنید .آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آورده اید ومهمترازهمه اینکه فراموش نکنید که درهمه چیزدنبال زیبایی بگردید مخصوصا درخودتان .

اگرامتیازشما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد :

بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید دربستری ازگلهای رز.یک ویژگی بارزدرشما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می‌شود .ممکن است شما کوچکترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید ..دروقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوج طبع می شناسند .ازگفتن جوک لذت می‌برید .گاهی شیطنت می‌کنید .مایلید که با افراد جدید وجالبی درزندگیتان آشنا شوید .با افرادی که هیچ وقت نمی‌خندند راحت نیستید ..دید مثبتی به زندگی دارید ..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید .بیدی نیستید که با هربادی بلرزید .گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید وهرکدام ازاین صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد .انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است .برای شما مشکل است که فقط برروی یک کارمتمرکز شوید به شما پیشنهاد می‌گردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما راهم ببینند همان طورکه چهره شاد شما را می بینند .دراین صورت می‌خواهند که همیشه با شما باشند .به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید وکاری راکه دوست دارید انتخاب

]]>
کودکی کوزه‌ای شکست و گریست 2014-06-27T11:49:35+01:00 2014-06-27T11:49:35+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/236 rez usf کودکی کوزه‌ای شکست و گریست که مرا پای خانه رفتن نیست چه کنم، اوستاد اگر پرسد کوزه‌ی آب ازوست، از من نیست زین شکسته شدن، دلم بشکست کار ایام، جز شکستن نیست چه کنم، گر طلب کند تاوان خجلت و شرم، کم ز مردن نیست گر نکوهش کند که کوزه چه شد سخنیم از برای گفتن نیست کاشکی دود آه میدیدم حیف، دل را شکاف و روزن نیست چیزها دیده و نخواسته‌ام دل من هم دل است، آهن نیست روی مادر ندیده‌ام هرگز چشم طفل یتیم، روشن نیست کودکان گریه میکنند و مرا فرصت


کودکی کوزه‌ای شکست و گریست
که مرا پای خانه رفتن نیست
چه کنم، اوستاد اگر پرسد
کوزه‌ی آب ازوست، از من نیست
زین شکسته شدن، دلم بشکست
کار ایام، جز شکستن نیست
چه کنم، گر طلب کند تاوان
خجلت و شرم، کم ز مردن نیست
گر نکوهش کند که کوزه چه شد
سخنیم از برای گفتن نیست
کاشکی دود آه میدیدم
حیف، دل را شکاف و روزن نیست
چیزها دیده و نخواسته‌ام
دل من هم دل است، آهن نیست
روی مادر ندیده‌ام هرگز
چشم طفل یتیم، روشن نیست
کودکان گریه میکنند و مرا
فرصتی بهر گریه کردن نیست
دامن مادران خوش است، چه شد
که سر من بهیچ دامن نیست
خواندم از شوق، هر که را مادر
گفت با من، که مادر من نیست
از چه، یکدوست بهر من نگذاشت
گر که با من، زمانه دشمن نیست
دیشب از من، خجسته روی بتافت
کاز چه معنیت، دیبه بر تن نیست
من که دیبا نداشتم همه عمر
دیدن، ای دوست، چو شنیدن نیست
طوق خورشید، گر زمرد بود
لعل من هم، به هیچ معدن نیست
لعل من چیست، عقده‌های دلم
عقد خونین، بهیچ مخزن نیست
اشک من، گوهر بناگوشم
اگر گوهری به گردن نیست
کودکان را کلیج هست و مرا
نان خشک از برای خوردن نیست
جامه‌ام را به نیم جو نخرند
این چنین جامه، جای ارزن نیست
ترسم آنگه دهند پیرهنم
که نشانی و نامی از تن نیست
کودکی گفت: مسکن تو کجاست
گفتم: آنجا که هیچ مسکن نیست
رقعه، دانم زدن به جامه‌ی خویش
چه کنم، نخ کم است و سوزن نیست
خوشه‌ای چند میتوانم چید
چه توان کرد، وقت خرمن نیست
درسهایم نخوانده ماند تمام
چه کنم، در چراغ روغن نیست
همه گویند پیش ما منشین
هیچ جا، بهر من نشیمن نیست
بر پلاسم نشانده‌اند از آن
که مرا جامه، خز ادکن نیست
نزد استاد فرش رفتم و گفت
در تو فرسوده، فهم این فن نیست
همگنانم قفا زنند همی
که ترا جز زبان الکن نیست
من نرفتم بباغ با طفلان
بهر پژمردگان، شکفتن نیست
گل اگر بود، مادر من بود
چونکه او نیست، گل بگلشن نیست
گل من، خارهای پای من است
گر گل و یاسمین و سوسن نیست
اوستادم نهاد لوح بسر
که چو تو، هیچ طفل کودن نیست
من که هر خط نوشتم و خواندم
بخت با خواندن و نوشتن نیست
پشت سر اوفتاده‌ی فلکم
نقص حطی و جرم کلمن نیست
مزد بهمن همی ز من خواهند
آخر این آذر است، بهمن نیست
چرخ، هر سنگ داشت بر من زد
دیگرش سنگ در فلاخن نیست
چه کنم، خانه‌ی زمانه خراب
که دلی از جفاش ایمن نیست

]]>
:) 2014-06-25T14:33:04+01:00 2014-06-25T14:33:04+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/233 rez usf http://8pic.ir/images/e4j5yqhas5mdbmeuvmfw.gif

]]>
Angry Birds 2014-06-25T07:55:32+01:00 2014-06-25T07:55:32+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/229 rez usf Downlad
http://download.angrybirds.com/assets/landingpage/absw_logo.pngDownlad
]]>
Bob Ross 2014-06-23T16:32:52+01:00 2014-06-23T16:32:52+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/218 rez usf Bob at Easel.jpg ]]> Fifa 2014 2014-06-23T10:32:37+01:00 2014-06-23T10:32:37+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/215 rez usf ]]> iranain players 2014-06-23T10:30:33+01:00 2014-06-23T10:30:33+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/214 rez usf  Khosro HEYDARIForwardIran Rahman AHMADIGoalkeeperIran Jalal HOSSEINIDefenderIran Ehsan HAJI SAFIMidfielderIran Javad NEKOUNAMMidfielderIran Amirhossein SADEGHIDefenderIran Reza HAGHIGHIMidfielderIran Masoud SHOJAEIForwardIranAlireza JAHAN BAKHSHForwardIran Karim ANSARI FARDForwardIran Ghasem HADADIFARMidfielderIran Alireza HAGHIGHIGoalkeeperIran Hossein MAHINIDefenderIran Andranik TIMOTIANMidfielderIran Pejman MONTAZERIDe  
Khosro HEYDARIForwardIran
 
Rahman AHMADIGoalkeeperIran
 
Jalal HOSSEINIDefenderIran
 
Ehsan HAJI SAFIMidfielderIran
 
Javad NEKOUNAMMidfielderIran
 
Amirhossein SADEGHIDefenderIran
 
Reza HAGHIGHIMidfielderIran
 
Masoud SHOJAEIForwardIran
Alireza JAHAN BAKHSHForwardIran
 
Karim ANSARI FARDForwardIran
 
Ghasem HADADIFARMidfielderIran
 
Alireza HAGHIGHIGoalkeeperIran
 
Hossein MAHINIDefenderIran
 
Andranik TIMOTIANMidfielderIran
 
Pejman MONTAZERIDefenderIran
 
Reza GHOOCHANNEJADForwardIran
 
Ahmad ALNAMEHDefenderIran
 
Bakhtiar RAHMANIMidfielderIran
 
Hashem BEIKZADEHMidfielderIran
 
Steven BEITASHOURDefenderIran
 
Ashkan DEJAGAHForwardIran
 
Daniel DAVARIGoalkeeperIran
 
Mehrdad POOLADIDefenderIran
 
   ]]>
Fifa 2014 2014-06-23T09:35:19+01:00 2014-06-23T09:35:19+01:00 tag:http://rusf.mihanblog.com/post/210 rez usf  Nigeria 0-0 Iran Iran 1-0 Argentina Iran 13:00 Bosnia and Herzegovina  
Nigeria
Nigeria
 0-0 
Iran
Iran

 Iran
Iran
 1-0 
Argentina
Argentina

 Iran
Iran
 13:00
 
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

]]>